ติดต่อมูลนิธิ

ติดต่อเราได้ที่

มูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา
เลขที่ ๙๓๓ ชั้น ๑๑ อาคารรวมทนุไทย ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร: +66(0)-2221-8332, +66(0)-2221-8538, +66(0) 2221 8541
Fax: +66(0)-2225-3401
Email:Contact@fea-th.com