อาคารหลังที่ 32 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 4 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (หลังที่ 32)