อาคารหลังที่ 4 โรงเรียนบุญธรรมบุญทิ้ง จังหวัดอุตรดิตร์

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ  โรงเรียนบุญธรรมบุญทิ้ง จังหวัดอุตรดิตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  (หลังที่ 4)