อาคารหลังที่ 4 โรงเรียนบ้านวังแสง จังหวัดขอนแก่น

พิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านวังแสง จังหวัดขอนแก่น