อาคารหลังที่ 60 โรงเรียนวัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนวัดไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (หลังที่ 60)