อาคารหลังที่ 7 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555 (หลังที่ 7)