อาคารหลังที่ 13 โรงเรียนบ้านควนประ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านควนประ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2556 (หลังที่ 13)