อาคารหลังที่ 1 โรงเรียนบ้านปางยาง จังหวัดเพชรบูรณ์

อาคารหลังที่ 1 โรงเรียนบ้านปางยาง จังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านปางยาง จังหวัดเพชรบูรณ์