อาคารหลังที่ 51 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง หมู่ 5 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (หลังที่ 51)