อาคารหลังที่ 3 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธ์

อาคารหลังที่ 3 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง จังหวัดกาฬสินธ์