อาคารหลังที่ 18 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง จังหวัดแพร่

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2558 (หลังที่ 18)