อาคารหลังที่ 58 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพที่ 220 จังหวัดสงขลา

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพที่ 220 หมู่ 4 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วันที่ 24กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561(หลังที่ 58)