อาคารหลังที่ 25 โรงเรียนบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านปางขอน หมู่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (หลังที่ 25)