อาคารหลังที่ 14 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (หลังที่ 14)