อาคารหลังที่ 8 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 (หลังที่ 8)