อาคารหลังที่ 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จังหวัดเลย

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จังหวัดเลย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 (หลังที่ 9)