อาคารหลังที่ 6 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น จังหวัดชัยภูมิ

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 (หลังที่ 6)