อาคารหลังที่ 23 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลหัวยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (หลังที่ 23)