อาคารหลังที่ 5 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษาโดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2552 (หลังที่ 5)