อาคารหลังที่ 21 โรงเรียนบ้านสันดอน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านสันดอน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (หลังที่ 21)