อาคารหลังที่ 22 โรงเรียนบ้านคาหาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านคาหาน ตำบลหัวยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (หลังที่ 22)