อาคารหลังที่ 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชมพู จังหวัดขอนแก่น

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชมพู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2557 (หลังที่ 20)