อาคารหลังที่ 26 โรงเรียนบ้านโพซอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 (หลังที่ 26)