อาคารหลังที่ 10 โรงเรียนบ้านก่อนาดี จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านก่อนาดี ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 (หลังที่ 10)