อาคารหลังที่ 49 โรงเรียนบ้านขุนตื่น จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านขุนตื่น หมู่ 4 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (หลังที่ 49)