อาคารหลังที่ 77 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หมู่ที่1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

พิธีส่งมอบอาคารเรียนพร้อมคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (หลังที่ 77 )

ภาพการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลวง