อาคารหลังที่ 76 โรงเรียนบ้านกล้อทอ (ห้องเรียนสาขาบ้านซีทอจี) หมู่ที่11 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

พิธีส่งมอบอาคารเรียนพร้อมคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ (ห้องเรียนสาขาบ้านซีทอจี) หมู่ที่11 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (หลังที่ 76 )


ภาพในการก่อสร้างอาคารเรียน