อาคารหลังที่ 75 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

พิธีส่งมอบอาคารเรียนพร้อมคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านน้ำส่อม ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (หลังที่ 75 )


ภาพการสร้างอาคารเรียน