อาคารหลังที่ 74 โรงเรียนบ้านหนองเขียว ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

พิธีส่งมอบอาคารเรียนพร้อมคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านหนองเขียว ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 (หลังที่ 74 )


ภาพการสร้างอาคาร