อาคารหลังที่ 70 โรงเรียนขุนแม่ตื่นน้อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนขุนแม่ตื่นน้อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (หลังที่ 70)