อาคารหลังที่ 69 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

พิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (หลังที่ 69)