อาคารหลังที่ 66 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

พิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 (หลังที่ 66)