ภาพความคืบหน้าการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ภาพความคืบหน้าการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม