ภาพความคืบหน้าการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านม่วงกุล ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ภาพความคืบหน้าการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านม่วงกุล ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์