อาคารหลังที่ 61 โรงเรียนบ้านสบลาน จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านสบลาน หมู่ที่10 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 (หลังที่ 61 )