อาคารหลังที่ 55 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ หมู่ที่10 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 (หลังที่ 55 )