อาคารหลังที่ 54 โรงเรียนบ้านอูตูม จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านอูตูม หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 (หลังที่ 54 )