ภาพความคืบหน้า การก่อสร้างโรงเรียนบ้านบ้านกระแล ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

< /> ภาพความคืบหน้า การก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบ้านกระแล ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย