ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียน บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียน บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่