อาคารหลังที่ 11 โรงเรียนบ้านดงบังอำนวยวิทย์ จังหวัดกาฬสินธ์

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านดงบังอำนวยวิทย์ จังหวัดกาฬสินธ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (หลังที่ 11)