อาคารหลังที่ 56 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 (หลังที่ 56)