อาคารหลังที่ 55 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 (หลังที่ 55)