อาคารหลังที่ 54 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านเหล่าคำ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 (หลังที่ 54)