อาคารหลังที่ 52 โรงเรียนบ้านจอปร่าคี [ กกก.ตชด.33] จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านจอปร่าคี [ กกก.ตชด.33] จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 (หลังที่ 52)