อาคารหลังที่ 44 โรงเรียนบ้านกำพวน จังหวัดระนอง

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านกำพวน จังหวัดระนอง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2559 (หลังที่ 44)