อาคารหลังที่ 43 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร จังหวัดพังงา

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร จังหวัดพังงา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 (หลังที่ 43)