อาคารหลังที่ 38 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2559 (หลังที่ 38)