อาคารหลังที่ 37 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงฯ จังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงฯ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2557 (หลังที่ 37)