อาคารหลังที่ 36 โรงเรียนบ้านคำก้าว จังหวัดสกลนคร

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านคำก้าว จังหวัดสกลนคร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 (หลังที่ 36)