อาคารหลังที่ 35 โรงเรียนบ้านนาตาดฯ จังหวัดอุดรธานี

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านนาตาดฯ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558 (หลังที่ 35)